Misyon - Vizyon / Değerlerimiz

Vizyon

Teknik konulardaki gelişmeleri takip etmek için gerekli çalışmaların yapılması ve kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve işbiriliği yapmak.

Bilgi birikimi, teknoloji desteği ve insan gücü ile üretim sürecine dönüşen tekstil sanayiisinde öncü kuruluş olmak.

Misyon

Ürünlerin/ Hizmetlerin birbirine çok yaklaştığı ve benzediği bir ortamda farklılığı yakalayabilmek.

Müşterileri bire bir tanımak, beklentileri anlamak ve beğenilerini kazanacak ürün/hizmet oluşturmak.

Çalışanlarımızın ekonomik, mesleki, idari, sosyal hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek.